Úzkokolejka Tlumačov

Geocaching
Najdete také na geocaching.com

Razítko Tlumačovské úzkokolejky


Jára Cimrman a úzkokolejka Tlumačov,
aneb o zubačce bez zubů...

(vážně - nevážně - jen tak pro odlehčení, něco pro "Cimrmanology")

Při procházení archivních materiálů a fotografií tlumačovské vápenky jsem narazil na jednu zajímavou věc. Je velmi pravděpodobné, že úpravu tlumačovské ozubnicové lokomotivy Esslingen (odstranění ozubnicového pohonu) poradil hraběti Seilernovi technický génius tehdejší doby Jára Cimrman. Při řešení počátečních potíží s provozováním ozubnicové lokomotivy Esslingen na tlumačovské trati zřejmě Jára Cimrman uplatnil své technické nadání a pronesl jednu ze svých památných vět: "Zkuste to bez zubů, pane Seilern". Možná znáte Cimrmanovu z historického hlediska mnohem významnější větu: "Zkuste to bez drátů, pane Marconi...", kterou Jára Cimrman poradil panu Marconimu před jeho vynálezem bezdrátového spojení. Je všeobecně známo, že Cimrman ve své době radil řadě světových odborníků - např. panu Eiffelovi při stavbě pařížské věže. Rada demontáže ozubnice sice nebyla z tohoto pohledu tak významná, nicméně vznikla tak tlumačovská železniční rarita - zubačka bez zubů.

Žádný písemný záznam o návštěvě Járy Cimrmana v Tlumačově se zatím nepodařilo doložit, avšak některé indicie tomu nasvědčují. Jára Cimrman se v Tlumačově zdržel zřejmě jen krátce někdy kolem roku 1912. Pravděpodobně se zde jen zastavil cestou vlakem do Vídně při akviziční cestě po Severní dráze císaře Ferdinanda.
Podařilo se mi však v archivu nalézt unikátní fotografii, která zřejmě dokazuje Cimrmanův pobyt v tlumačovské vápence. Na této fotografii je Cimrman zachycen, jak na bicyklu zapůjčeném od továrního inženýra pana Melhuby, pozdějšího ředitele vápenky, odjíždí na blízké vlakové nádraží.

Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat… :)


Bezubá zubačka
Fotografie zachycující odjezd Járy Cimrmana z vápenky Tlumačov
(osoba v pozadí na jízdním kole)


Ing. Jan Rýdel, kontakt: janrydel@volny.cz
2014-2023, © Copyright a použité zdroje
Bonusy: Jára Cimrman v tlumačovské vápence?!? *** Koutek geocachingu
www.tlumacov.cz × www.tlumacovske-novinky.rydel.cz × www.zs.tlumacov.cz × www.ms.tlumacov.cz × www.tlumacov.wz.cz