Úzkorozchodná cukrovarnická železnička
Tlumačov (nádraží) - Kvasice (cukrovar)

Úzkokolejka Tlumačov

Geocaching
Najdete také na geocaching.com

Razítko Tlumačovské úzkokolejky


Úzkorozchodná drážka Tlumačov - Kvasice
základní informace o trase dráhy

Polní drážka měla rozchod 600 mm a byla v provozu někdy od roku 1913 až do roku 1930. Z archivním materiálů St. okresního archivu v Klečůvce se mi podařilo zjistit mimo jiné i následující zajímavou informaci: v roce 1913 se dráha při kolaudaci setkala s nesouhlasem především občanů Tlumačova. Ti nesouhlasili s provozování parních lokomotiv na dráze zejména z obavy ze vzniku požárů nemovitostí. V provozu byli používáni k tažení vagónů koně, podle některých zdrojů i voli a později dokonce i parní lokomotivy.

V knize Tlumačov - popis dějepisný, místopisný a statistický (Petr Tesař, 1921) je trasa drážky popsána následovně:
„Od Severní dráhy vychází úzkokolejná dráha, jde po okraji ulicí Vlčkovou (dnešní Machovská), zabočí do Dolní ulice na pravo, jde touto ulicí vzhůru, zabočí pak na levo do ulice Oharkovy (Kvasická) a jde po silnici kvasické do bývalého cukrovaru Proskovcova, jemuž a společníkům náleží."

Vyznačení trasy cukrovarnické drážky
Rekonstrukce trasy cukrovarnické drážky v současné mapě
(kliknutí se zvětší)
Začátek na nádraží v Tlumačově, po ulicích Machovská, Dolní, Kvasická, podél cesty na Kvasice, v místě hranic okresů pokračuje jasanovou alejí, po bývalém starém mostě přes Moravu do Kvasic, ulicí Hráza, A. Dohnala přes náměstí kolem kvasického kostela, školy, ulicí Kroměřížskou kolem pošty do cukrovaru.

Průjezd obcí Tlumačov na dobové mapě z roku 1920.

1920 - mapa Tlumačova
Mapa obce Tlumačov z roku 1920 s vyznačením vedení tratě cukrovarnické
drážky Tlumačov - Kvasice přes obec Tlumačov
(vedení trati vyznačeno žlutě)


Ing. Jan Rýdel, kontakt: janrydel@volny.cz
2014-2021, © Copyright a použité zdroje
Bonusy: Jára Cimrman v tlumačovské vápence?!? *** Koutek geocachingu
www.tlumacov.cz × www.tlumacovske-novinky.rydel.cz × www.zs.tlumacov.cz × www.ms.tlumacov.cz × www.tlumacov.wz.cz