Úzkorozchodná cukrovarnická železnička
Tlumačov (nádraží) - Kvasice (cukrovar)

Úzkokolejka Tlumačov

Geocaching
Najdete také na geocaching.com

Razítko Tlumačovské úzkokolejky


Úzkorozchodná cukrovarnická železnička
Tlumačov (nádraží) - Kvasice (cukrovar)

Úzkokolejná dráha z vápenky Tlumačov do Kurovického lomu vystavěná hrabětem Seilernem nebyla jedinou úzkorochodnou dráhou v Tlumačově. Pravděpodobně někdy v roce 1913 byla vystavěna další úzkokolejná polní drážka, která vedla z nádraží Tlumačov-Kvasice do skladiště kvasického cukrovaru. Tuto skutečnost lze vyčíst i z historických pramenů, například z mapy Tlumačova z roku 1920 nebo z materiálů Státního okresního archivu v Klečůvce. Trať vedla z tlumačovského nádraží do kvasického cukrovaru.
Více se dozvíte v základních informacích o dráze.

V Kvasických novinách vyšel v listopadu 1994 velmi zajímavý článek s názvem "Vzpomínka na železnici v Kvasicích", jehož autorem byl pan Štěpán Doležel. Tento článek zásadním způsobem změnil můj pohled na provoz na "Kvasické cukrovarnické dráze". Dle článku skutečně na této trati sloužily svého času zatím blíže neurčené parní lokomotivy!

Existenci drážky dokazuje mapa Tlumačova z roku 1920 a dobové fotografie.

Další zajímavé informace včetně plánku dráhy, parních lokomotiv od pana Karla Válka a Zdeňka Hrdiny mám stále připraveny ke zpracování a publikování...


Koleje na náměstí Komenského
Koleje cukrovarnické drážky na fotografii náměstí Komenského v Tlumačově
(foto z let 1910-20, v pozadí měšťanská škola - dnešní KIS)


Ing. Jan Rýdel, kontakt: janrydel@volny.cz
2014-2023, © Copyright a použité zdroje
Bonusy: Jára Cimrman v tlumačovské vápence?!? *** Koutek geocachingu
www.tlumacov.cz × www.tlumacovske-novinky.rydel.cz × www.zs.tlumacov.cz × www.ms.tlumacov.cz × www.tlumacov.wz.cz