Úzkokolejka Tlumačov

Geocaching
Najdete také na geocaching.com

Razítko Tlumačovské úzkokolejky


Data z historie trati

1872Postavena v Tlumačově vápenka (zakladatelé Karel Max hr. Seilern-Aspang, baron Klein-Wiesenberg a řed. Scholz) a k dopravě vápence z Háje (Kurovický lom) zřízena koňská dráha. Dráha byla postavena na "díle za Branou“ čís. 29.
1892Zahájen parní provoz. Na dopravu vápence z lomu koupena lokomotiva fy Krauss, postavena budova výtopny pro lokomotivu.
1907Zřízena úzkokolejná dráha s rozchodem 600 mm v lomu s benzinovou lokomotivou "Original Otto". Na skrývce v lomu se používala k odvozu růmu (hlušiny) a drobného kamení.
1912Dovezena ozubnicová lokomotiva firmy z Esslingenu.
1930Ukončení provozu benzínové lokomotivy a zrušení dráhy 600 mm na skrývce v lomu.
1953Sešrotována ozubnicová lokomotiva a nahrazena novou parní lokomotivou "Krutwig".
1958Ukončení provozu drážky, sesazování kolejí.
1962V místě tělesa trati zprovozněna silnice z betonových panelů (tzv. "betónka"). Doprava vápence realizována pomocí nákladních automobilů.
06/1962 sešrotována lokomotiva Krauss
10/1962 vyřazeno 8 + 15 + 10 korbových výklopných vozíků

Historická fotografie kurovického lomu
Historická fotografie kurovického lomu s vagónky úzkorozchodky
(Vlastivěda moravská, rok 1929)


Ing. Jan Rýdel, kontakt: janrydel@volny.cz
2014-2023, © Copyright a použité zdroje
Bonusy: Jára Cimrman v tlumačovské vápence?!? *** Koutek geocachingu
www.tlumacov.cz × www.tlumacovske-novinky.rydel.cz × www.zs.tlumacov.cz × www.ms.tlumacov.cz × www.tlumacov.wz.cz