Úzkokolejka Tlumačov

Geocaching
Najdete také na geocaching.com

Razítko Tlumačovské úzkokolejky


Tlumačovské úzkorozchodné lokomotivy

Na tlumačovské úzkorozchodné trati se dle dostupných materiálů a informací postupně objevily tři parní lokomotivy o rozchodu 1 000 mm. Zajímavostí byla benzínová lokomotiva Original Otto, která byla provozována v letech 1907 až 1930 v lomu na skrývkové trati o rozchodu 600 mm.

První lokomotivou na tlumačovské trati byla parní lokomotiva Krauss Linz 2689, která byla dodána do cementárny v roce 1892.
K ní přibyla v roce 1912 "ozubnicová" lokomotiva - Esslingen 2052/1884.
V roce 1953 pak byla zakoupena repasovaná důlní a stavební lokomotiva Škoda 900/200, která zřejmě postupně obě předchozí lokomotivy nahradila.

Provoz parních lokomotiv na tlumačovské dráze v jednotlivých letech:


Podrobnosti o tlumačovských úzkorozchodných lokomotivách


Krauss Linz 2689
Krauss Linz 2689
Esslingen 2052/1884
Esslingen 2052
900/200
Škoda 900/200
Original Otto
Original Otto


Ing. Jan Rýdel, kontakt: janrydel@volny.cz
2014-2023, © Copyright a použité zdroje
Bonusy: Jára Cimrman v tlumačovské vápence?!? *** Koutek geocachingu
www.tlumacov.cz × www.tlumacovske-novinky.rydel.cz × www.zs.tlumacov.cz × www.ms.tlumacov.cz × www.tlumacov.wz.cz