Úzkokolejka Tlumačov

Geocaching
Najdete také na geocaching.com

Razítko Tlumačovské úzkokolejky


Trať na mapách

Z historických map z různých období je vidět linie tělesa trati, která se vine krajinou. Snímky map jsou:

Trať na mapě z konce 19. století

Nejstarší mapa je z konce 19. století a je na ní vidět severně od Tlumačova (Tlumatschau) vyznačená trať vedoucí do Kurovského háje. Je popsána jako "Pferde-Eisenbahn" - v překladu "koněspřežní železnice".

Konec 19. století
mapa z konce 19. století (zdroj www.mapy.cz)


Trať na mapě z roku 1920

Na mapě Tlumačova z roku 1920 je trať tlumačovské úzkokolejky označena jako "tovární dráha".

Mapa z roku 1920
mapa z roku 1920 (zdroj kniha Tlumačov, Ig. Horníček)


Trať na mapě z roku 1950

Z leteckého snímkování v roce 1950 je jasně patrná železniční trať, která vede z vápenky v Tlumačově do Kurovického lomu. Trať začíná ve vápence, kde je částečně vidět větvení trati v areálu vápenky (a). Při výjezdu z areálu se stáčí přes silnici (b) severním směrem podél železniční trati Břeclav-Přerov. Po zhruba tři sta metrech trať obloukem uhýbá severovýchodním směrem (c), přetíná silnici na Kurovice (d) a podél potoka Hájská příkopa pokračuje ke kopci Křemenná.

Mapa Tlumačova 1950
počáteční část tratě při výjezdu z areálu

Od přejezdu silnice na Kurovice (d) trať pokračuje přes pole dále k lomu (e).

Mapa Tlumačova 1950
střední část trati

Trať dále uhýbá mírně k severu (f) a pak se stáčí do areálu lomu (g). Na mapě je zřetelná oblast, do které byla vyvážena skrývka z lomu (h). Zde zřejmě byla vystavěna úzkorozchodná trať s rozchodem 600 mm, na které sloužila malá dieslová lokomotiva.

Mapa Tlumačova 1950
konečná část tratě při vjezdu do lomu

Na detailním záběru z lomu je zřetelně vidět soupravu vágónků v lomu (i) a jasně viditelné je také větvení kolejí v dolní části snímku (j). Na obrázku jsou vidět i dva bagry (v pravém horním a levem dolní rohu).

Detail lomu
detail lomu - kliknutím na mapu zobrazíte větší snímek

Snímek celého vedení trati z roku 1950

Celkové vedení trati 1950
celé vedení trati, kliknutím na mapu zobrazíte větší snímek (zdroj http://kontaminace.cenia.cz/)


Snímek bývalého vedení trati z roku 2006

Jen pro srovnání je uveden snímek mapy z roku 2006, na které lze tušit vedení trati. Přibližně v tělese trati po jejím rozebrání byla vybudována panelová cesta.

Snímek bývalého vedení trati z roku 2006


Snímek z roku 2016 s vyznačením vedení trati

Snímek bývalého vedení trati z roku 2016
kliknutím na mapu zobrazíte mapu
(zdroj www.mapy.cz)


Ing. Jan Rýdel, kontakt: janrydel@volny.cz
2014-2021, © Copyright a použité zdroje
Bonusy: Jára Cimrman v tlumačovské vápence?!? *** Koutek geocachingu
www.tlumacov.cz × www.tlumacovske-novinky.rydel.cz × www.zs.tlumacov.cz × www.ms.tlumacov.cz × www.tlumacov.wz.cz