Úzkokolejka Tlumačov

Geocaching
Najdete také na geocaching.com

Razítko Tlumačovské úzkokolejky


Po stopách trati

Po rozebrání kolejí někdy v roce 1959 byla přibližně v tělese trati vybudována panelová cesta - místními nazývána "panelka", po které byla realizována přeprava vápence z lomu nákladními automobily. Tato panelová cesta je nejmarkantnějším svědectvím o tlumačovské železnici.

Z drážních objektů se bohužel nedochoval žádný. V 80-létech byla zbořena v areálu cementárny budova bývalé výtopny a tím byly stopy prakticky zahlazeny.

Přece jenom však při pozornějším ohledání vedení trati lze pravděpodobně jeden drážní - stavební objekt nalézt. Patrně jedinou hmatatelnou stopou je zídka tělesa trati, která se nachází nedaleko železničního přejezdu na Kurovice
(GPS N 49°15.516', E 017°29.933').
Tento "drážní objekt" je nenápadně ukryt v trávě a vede podél panelového chodníku směrem k Metalšrotu. Zídka má délku cca 25 m a místy výšku 60 cm. Je evidentně vystavěna z materiálu, který byl vytěžen v kurovickém lomu.
Informace o původu této zídky jsou zatím nepotvrzeny, ale vše nasvědčuje tomu, že sloužily úzkokolejce.


Podezdívka traťového tělesa
Podezdívka traťového tělesa
(foto z roku 2015)
 
Podezdívka traťového tělesa
Podezdívka traťového tělesa - detail
(foto z roku 2015)

Pokud se vydáte po panelovém chodníku dále směrem k Metalšrotu, objevíte po cca 50 metrech od zídky další stopu trati. V pravo od chodníku zřetelný traťový násep.

Stopa po náspu
Stopa po náspu
(foto z roku 2015)

Zmiňovaná panelová cesta je volně přístupná a lze si tak bývalou trať projít.


Panelová cesta
Panelová cesta v místě bývalé trati
(foto z roku 2015)
 
Panelová cesta
Panelová cesta vedená v zářezu v místě největšího stoupání trati
(foto z roku 2014)
 
Panelová cesta
Před vjezdem do lomu jsou vlevo zřetelně vidět skrývkové náspy
(foto z roku 2014)
 
Skrývkové náspy
Bezprostředně u vjezdu do lomu jsou vpravo po vykácení části dřevin
jasně patrné skrývkové náspy
(foto z roku 2018)

Ing. Jan Rýdel, kontakt: janrydel@volny.cz
2014-2023, © Copyright a použité zdroje
Bonusy: Jára Cimrman v tlumačovské vápence?!? *** Koutek geocachingu
www.tlumacov.cz × www.tlumacovske-novinky.rydel.cz × www.zs.tlumacov.cz × www.ms.tlumacov.cz × www.tlumacov.wz.cz