Úzkokolejka Tlumačov

Geocaching
Najdete také na geocaching.com

Razítko Tlumačovské úzkokolejky


Vagóny používané na tlumačovské úzkorozchodné dráze

Osobní (výletní) vůz tlumačovské úzkokolejky

Raritou místní trati byl osobní výletní vůz pana ředitele. Tento osobní vůz byl používán na trati pro zvláštní příležitosti k přepravě pana ředitele do lomu. V pozdějších (poválečných) dobách byl údajně používán i k přepravě pracovníků směny.

Je téměř neuvěřitelné, že torzo osobního vagónu se donedávna dochovalo! Skříň vozu, natřená modrou barvou, totiž sloužila nedaleko vstupu do lomu jako včelín p. Hrubého. S myšlenkou rekonstrukce osobního vozu přišel pan Martin Zelina (majitel Kurovického lomu). Rekonstrukce původního torza vozu již bohužel nebyla možná, dřevo bylo ztrouchnivělé a konstrukce se rozpadala. Proto bylo rozhodnuto o stavbě kompletní repliky výletního vozu. Byl svařen ocelový rám (M. Zelina) a skříň vozu byla postavena ve stolařství pana Jiřího Zeliny.
Dokumentace a výkresy vagónu se bohužel nepodařilo nikde vypátrat a s největší pravděpodobností se vůbec nedochovala. Stavba tak proběhla pouze podle zmíněného torza vozu a dobové fotografie z archivu pana Vlastimila Hrubého.
Celá akce byla korunována skvělým úspěchem, kdy se z kraje léta roku 2017 v Kurovickém lomu objevil na kolejích o rozchodu 1 000 mm dokončený výletní vůz. Zbývají na něm ještě dopracovat některé detaily, ale návštěvníci lomu si mohou nyní prohlédnout skvělou práci renovátorů!


Výletní vagon tlumačovské úzkokolejky
Výletní vagon tlumačovské úzkokolejky
(zima 2017)
Výletní vagon tlumačovské úzkokolejky
Výletní vagon tlumačovské úzkokolejky
(zima 2017)
   
Výletní vagon tlumačovské úzkokolejky
Výletní vagon tlumačovské úzkokolejky
(zima 2017)
Výletní vagon tlumačovské úzkokolejky
Výletní vagon tlumačovské úzkokolejky
(zima 2017)
   

Výletní vagon tlumačovské úzkokolejky
Výletní vagon tlumačovské úzkokolejky, rok 1908
(reprofoto z infotabule, Vl. Hrubý)


Ing. Jan Rýdel, kontakt: janrydel@volny.cz
2014-2023, © Copyright a použité zdroje
Bonusy: Jára Cimrman v tlumačovské vápence?!? *** Koutek geocachingu
www.tlumacov.cz × www.tlumacovske-novinky.rydel.cz × www.zs.tlumacov.cz × www.ms.tlumacov.cz × www.tlumacov.wz.cz